SİCİL İŞLEMLERİ TERK

Esnaf ve sanatkarlık niteliği sona erdiği takdirde ilgili, durumu en geç 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadır. Buna bağlı olarak ilgilinin sicildeki kaydı silinir.

SİCİL TERK İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Mesleki faaliyetini sonlandırdığına dair maliye terk yazısı

- Bağlı bulunduğu odadan borcu yoktur yazısı