YÖNETMELİKLER

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği

Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar

Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı

Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği