SİCİL İŞLEMLERİ - YENİ KAYIT

Esnaf ve sanatkarlar kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar.

Ad ve soyadın değiştirilmiş bulunması, iş yerinin sicilin yetki bölgesi içinde başka bir yere nakledilmesi, unvan değişikliği gibi haller tescil edilmiş işlemlerde değişiklik sayılır.

Aynı sicil bölgesinde adres değişikliği sebebi ile yapılan oda değişikliği işlemi de tadil işlemi sayılır.

AD,SOYAD,ADRES VE İŞYERİ ÜNVANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Ad,Soyad değişikliği yaptıracaklar için mahkeme kararı veya evlilik cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

- Adres veya İşyeri Ünvanı değişikliği yaptıracaklar için bilgilerin değiştiğini gösterir vergi levhası veya yoklama tutanağı aslı ve 2 adet fotokopisi

- Bağlı bulunduğu odadan borcu yoktur yazısı

MESLEK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Terk ettiği mesleki faaliyetine ait vergi terk yazısı

- Vergi Levhası veya Yoklama Tutanağı aslı ve 2 adet fotokopisi

- İkametgah İlmuhaberi (2 adet)

- Nüfus Cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

- 1 adet vesikalık fotoğraf

- Ticari araç sahibi olan kişilerden araç ruhsat fotokopisi (2 adet)