TEŞKİLAT BİLGİ SİSTEMİ

Bu bölüm; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanımı amacıyla İnternet üzerinden yapılacak başvurular içindir.

1- İlgili Mevzuat

a. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete)

b. Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi (2004/12 no'lu Genelge)

c. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

d. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (27 Mayıs 2004 tarih ve 25474 sayılı R.G.)

2- Online Başvurular

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız online başvurular, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Başvurunuza cevap almak istiyorsanız; İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Adres ve varsa elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi zorunludur.