İscehisar ESO Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi

  • Genel Bilgi

    Zafer Kalınma Ajansının açtığı Teknik Destek Programı kapsamında Odamız tarafından hazırlanan proje teklifinin kabul edilmesiyle gerek odamız üyelerine gerekse ilçemizde faaliyet gösteren tüm STK’lar Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Okullarımız ve ilçemizde faaliyet gösteren şirketlerimiz tarafından ZAFER, İŞKUR, KOSGEB, AB. projelerinin hazırlanmasına yönelik teknik desteğin alınması ile değişik proje fikirlerinin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Esnaf ve Sanatkârlarımız proje mantığını ve fikrini kâğıda dökememekte bu sıkıntısını ise danışmanlık firmaları aracılığı ile yapmaya çalışmaktadır. Çevremizde bazı art niyetli danışmanlık firmaları yüzünden, esnafımız bütün danışmanlık firmalarına oldukça soğuk davranmakta, yaşanan bu olaylar ise Esnaflarımızın proje fikirlerini hayata geçirmesini engellemekte ve ülke ekonomisine katkısını azaltmaktadır. İlçemizde proje yazabilecek ya da uygun destekleri zamanında öğrenebilecek proje grubunun oluşması halinde işletmelerimizin uygun proje desteklerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda kurum ve kuruluşların içerisinde oluşturulacak çekirdek proje grubu kadrosu ile esnaf ve sanatkarlarımızın proje desteklerinden yararlanmaları ve projeleri neticesinde elde edecekleri güzel birikimleri paylaşmaları ile bölge ve ülke ekonomisine yararlı katkılar sağlayacaktır.


  • Projenin Amacı

    İscehisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından Zafer Kalkınma Ajansı 2015 yılı 1. dönem Teknik Destek Programı kapsamında sunduğumuz projemizin genel amacı; ilçemizde ve ilimizde yaşayan ekonomimize ve sosyal hayatımıza katkı sağlayabilecek katılımcılarımızın proje yazma ve yürütme becerilerini geliştirmek ve mantıksal çerçevenin oluşturulması konularında teknik destek talep edilmiştir. Bu teknik desteğin, proje yazma ve yürütme becerisinin geliştirilmesi ve mantıksal çerçevenin hazırlanması olarak seçilmiştir. İlçemizdeki kamu kurumları ile özellikle mermer sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin AB fonları ve Ajans desteklerinden daha fazla faydalanmaları için eğitim verilecektir. Katılımcılarımızın proje yazma bilgileri çok düşük olmasından dolayı bu becerinin kazandırılması ve proje mantığının oluşturulması için Proje Döngü Eğitimi (PCM) eğitimleri bu destek sürecinde talep edilecektir. AB projeleri ile Kalkınma Ajansı projelerinin başvuru formları dikkatlice incelendiği zaman proje formları birbiri ile paralellik göstermektedir. Bu durumda katılımcılarımızın projelerin hazırlanmasına yönelik teknik desteğin alınması ile ilçemiz ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacaktır. Eğitim sonundaki hedefimiz ise proje katılımcılarımızın PCM konusunda temel bilgi ve birikime sahip olmalarının sağlanması ve uygun proje çağrı ve tekliflerine ulaşmaları ve proje başvuru yapabilecek duruma gelebilmeleri projemizin kısa ve uzun vadedeki hedefleridir.


  • Yaygınlaştırma Çalışmaları