Güneş Esnaf İçin Doğuyor

 • Genel Bilgi

  Güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça zengin olan Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat günlük toplam 7,2 saat, ortalama yıllık toplam ısınım şiddeti 1311 kWh/m günlük toplam 3,6 kWh/m olduğu tespit edilmiştir. Güneş enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır (ETKB, 2012). İlimizde karasal iklim hüküm sürmektedir. Kışları soğuk ve karlı, Yazları sıcak ve kurak geçen bir iklime sahiptir. En sıcak ay ortalaması 22,1 derece, en soğuk ay Ortalaması ise 0,3 derecedir. Afyonkarahisar'ın yıllık dönemde içinde ay bazlı ortalama güneşlenmesi süresi dikkate alındığında en düşük değeri 2,5 saat ile Aralık ayı, en yüksek değeri ise 11,2 saat ile Temmuz ayında gerçekleşmektedir. Ülkemiz bilinen kaynakları ile enerji fakiri bir ülkedir. Mevcut durumda tükettiği enerjinin %72 sini ithal etmektedir. 2012 yılında Türkiye enerji piyasasının toplam parasal değeri 84 Milyar Dolar civarındadır. Bu tutarın 60,1 Milyar Doları ithal edilmektedir. Türkiye'de bu açığı kapatmak için en büyük kaynak yenilenebilir enerjidir. Türkiye güneş kuşağı adlandırılan bölgede yer almaktadır. Güneş enerjisi açısından zengin bir ülkedir. Türkiye bir yılda 380 MWh güneş elektriği potansiyeline sahiptir. Mevcut güneşlenme saati ile Avrupa da en üst sırada yer almaktadır (ATSO, DFD 2013). Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YEGM tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye nin toplam yıllık güneşlenme saati 2.640 saat, ortalama ısınım şiddeti ise 1.311 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. Güneş elektriği ile ilgili olarak ısınım ölçümü ve mevzuatlar konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Şubat 2013'te Bakanlar Kurulu tarafından TBMM'ye sevk edilen ve ilgili komisyondan geçen yeni kanun tasarısıyla lisanssız elektrik enerjisi üretim kapasitesi 0,5 MW'dan 1 MW'a yükseltilmiştir. Yeni kanun ile güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda çok fazla artış yaşanmasının önü açılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı?nın stratejik planına göre yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payının 2023 yılında %30 seviyelerine çıkarılması hedeflenmektedir. 2009 yılı sonu itibariyle kurulu rüzgar gücü yaklaşık 809 MW megavat, kurulu jeotermal gücü 78 MW düzeyine ulaşmıştır. 5000 MW lık hidroelektrik santrallerin de 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. (ETKB, 2012) Enerji arzında geleneksel kaynakların yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanımı Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak yöntemdir. Onuncu Kalkınma Planı OKP 'nda; Enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması temel amaçtır.

 • Projenin Amacı

  Projemizin özel amacı yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak kesintisiz elektrik üreterek ESOB'un enerji ihtiyacında dışa bağımlılığının azaltılmasıdır. Bu özel amacın elde edilmesiyle birlikte elde edeceğimiz maddi gelirler ile ESOB'un mali kapasitesinin güçlendirilmesi genel amacına katkı sağlayacaktır. Esnaf ve sanatkarların yönetim ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi, dolaylı olarak bağlı bulundukları oda yapısının da güçlenmesi anlamına gelmektedir. Odanın yürütme faaliyetlerinde etkinliğinin artması, üyelerinin sürdürülebilir mali ve yönetim kapasitesi ile doğru orantılıdır. Bu kapsamda, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak, üyelerimizin rekabet gücünün arttırılmasında etkin rollerden birisinin de odamıza ait olduğu bilinciyle hareket ederek, üyelerin rekabet güçlerinin arttırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması temel amaçlarımızdandır.

 • Proje Yaygınlaştırma Çalışmaları

  Projemizin duyurulması amacıyla yerel gazetelere ve internet sitelerine proje ile ilgili haberler yapılarak farklı zamanlarda proje duyurulmuştur. Proje sözleşmesinin imzalanması ile birlikte proje görünürlük tabelası yapılarak birliğimizin iki farklı noktasına asılarak yerelde görünürlük sağlanmıştır. Yine proje ile ilgili www.afyonesob.org.tr adresimizde hem proje sayfası oluşturuldu hem de proje haberleri web sayfasında yayımlanarak görünürlük sağlanmıştır. Proje tanıtımı adına yüklenici tarafından 265W lık bir panel gönderilmiş üzerinde proje tabela bilgilerini bastırmışlardır. Hazırlatılan bu panel Birliğimizin girişine yerleştirilmiştir. Proje ön kabulün gerçekleşmesinden sonra birliğimiz girişine banner hazırlanarak proje görünürlüğü gerçekleştirilmiştir. Yine proje kapsamında alınan ürünlerin ajans desteğini göstermek amacıyla 10*20 cm lik metal etiket siparişi verilmiş ve bunlar proje uygulama alanındaki makine ve teçhizatlara yapıştırılmıştır. Yine proje görünürlük çalışmaları için projede belirtilen tüm çalışmalar planlanan sürede devam edecektir.

  Proje Yaygınlaştırma Çalışmaları için Tıklayınız