Afyon Esnaflarına Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi

  • Genel Bilgi

    Zafer Kalkınma Ajansı 2010 yılı 2. Teknik Destek Programı kapsamında Birliğimiz tarafından yürütülen proje yazma ve yürütme eğitimi projesidir. Ajans tarafından %100 hibe desteği ile gerçekleştirilmiştir. Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından Zafer Kalkınma Ajansı 2010 yılı 2. dönem Teknik Destek Programı kapsamında kurumumuz ve bağlı Odalarımızdaki personellerimizin proje yazma ve yürütme becerilerini geliştirmek ve mantıksal çerçevenin oluşturulması konularında teknik destek talep edilmiştir. Bu teknik desteğin, proje yazma ve yürütme becerisinin geliştirilmesi ve mantıksal çerçevenin hazırlanması olarak seçilmiştir. Birliğimiz ve bağlı odalarımız personelinin proje yazma bilgileri çok düşük olmasından dolayı bu becerinin kazandırılması ve proje mantığının oluşturulması eğitimleri bu destek sürecinde talep edilecektir. AB projeleri ile Kalkınma Ajansı projelerinin başvuru formları dikkatlice incelendiği zaman proje formları birbiri ile paralellik göstermektedir. Bu durumda katılımcılarımızın projelerin hazırlanmasına yönelik teknik desteğin alınması kurumumuzda ve katılımcı odalarımızda daha verimli olacaktır. Birliğimiz bünyesinde proje çekirdek kadrosunun oluşturulması ve uygun proje başvurusunun yapılması için Zafer Kalkınma Ajansı 2010 yılı 2. dönem Teknik Destek Programına Afyon Esnaflarına Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi başlıklı proje eğitimi başvurusu yapılmıştır.


  • Projenin Amacı

    Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 37 bağlı Esnaf Odası ile 21800 kayıtlı üyeye sahip bir kurumdur. Bu kadar geniş bir üyeye sahip olmasına rağmen Birliğimizde ve bağlı Odalarımızda maalesef projeler ile ilgili yeterince bilgi ve beceriye sahip değildir. Bu sebeple teşkilatımız proje yazma, proje fikri ortaya çıkarma, hibe proje arama, gerekli dokümanlara ulaşma, proje formlarını uygun kriterlere göre doldurma, proje mantığını oluşturma gibi kavramlardan çok uzak durumdadır. Bununla birlikte proje kültürünün ne olduğu ile ilgili tam bir bilgiye sahip değildirler. Çevre yaygın bir düşünce olan projelerin para veren kurumlardan maddi destek alınması olarak bilinmektedir. Bu ise kurumların proje mantığı oluşturmadan finansal kaynak olarak projeleri görmelerine sebep olmaktadır. Hiçbir bilgi birikimi olmadan projeleri sadece finansal kaynak görmeden dolayı Afyonkarahisar ve çevre ilçelerinde AB kaynaklı yada Ulusal kaynaklı bir desteklerden bölgenin yararlanma şansı olmamaktadır. Bu nedenle teknik destek ihtiyacının çıkmasındaki en büyük etken bölgemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda proje yazma ve yürütme konusundaki eksikliklerdir. Bununla birlikte kurumlar bir proje kurgusunun nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Birliğimizde kurulan proje koordinatörlüğü için proje teklifinde bulunmaları istenmekte fakat proje mantığını tam olarak idrak edilmemesinden dolayı proje başvuruları gerçekleşememektedir. Buradaki sıkıntı ise kurumların ya başvuruyu nasıl yapacağını bilmemekten yâda bu tür işlerin zaman kaybından başka bir şey olmadığını düşünmeleridir. Uygun proje başvuru teklifleri ise kendilerine yazılı olarak bildirilmesine karşın başvurunun son günlerinde yapılmakta, bu ise uygun proje başvurularının desteklenmemesine neden olmaktadır. Birliğimize bağlı 37 oda ile geniş bir esnaf teşkilatına hizmet verilmektedir. Proje mantığı ile ilgili maalesef esnaflarımızda da yeterince de bilgi eksikliği bulunmaktadır. Eğitim alacak olan 15 kişilik ekibin değişik zamanlarda yapacakları esnaf ziyaretlerinde bu bilgiler ışığında esnafların, bağlı oldukları odaların uygun projelerden yararlanması için büyük katkı sağlayacaktır. Proje yazma ve yürütme eğitimine katılan 18 kişinin proje yazma, yürütme ve yeni proje fikirleri oluşturmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 5 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler ile birlik personelinin ve bağlı odalarda görev yapan genel sekreterlerin proje yazma ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak yürütülmüş ve başarı ile uygulanmıştır.


  • Yaygınlaştırma Çalışmaları

    Faaliyet Resimleri