Office2010 Programının Etkin Kullanılması İle Kurumsal Yapının Geliştirilmesi

  • Genel Bilgi

    Zafer Kalkınma Ajansı 2011 yılı Teknik Destek Kapsamında Birliğimiz tarafından 2 gün boyunca yürütülen teorik ve uygulamalı Office 2010 eğitimi verilmiştir. Ajans tarafından %100 hibe desteği alınmıştır. Office2010 Hakkında Genel Tanıtım, Word İle İlgili Görsel ve Uygulamalı Eğitim; Eğitim programı hakkında uzman tarafından program hakkında bilgiler verilecek ve katılımcıların bilgi seviyeleri gözlemlenerek Office2010 programı paketleri kullanılmaya başlanacaktır. İlk gün Word programı tanıtılacak ve yenilikler ile ilgili teknik bilgiler verilecektir. Bu kapsamda Word programı ile yazım çalışmaları, tablo ve grafik oluşturma, broşür çalışması yapma, dosya kaydetme seçeneklerinin incelenmesi, temel bilgi olarak köprü ekleme, Word dosyasını PDF çevirme vb. teknik konular uygulamalı olarak yapılacaktır.


  • Projenin Amacı

    Birliğimiz ve bağlı 37 meslek odasında bilgisayar kullanımı etkin bir şekilde yapılmamaktadır. Temel düzeyde düz metinlerin oluşturulması ve bunların her hangi bir formatta hazırlanmadan gelişi güzel yapılmaktadır. Bu ise kurumsal bazda sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Ajans tarafından çıkılan teknik destek kapsamında yararlanıcılarımıza Office2010 programının teknik detayları ayrıntılı bir şekilde uygulamalı eğitim olarak yapılacaktır. Bu sayede eğitime katılan yararlanıcıların Office2010 programını daha etkin bir şekilde kullanmalarına katkı sağlayacaktır. Böylece gerek kurumsal bazda gerek kişisel olarak kendilerini geliştirmiş olacaklardır. Programın gerçekleştirilmesi ile kurumsal bazda elde edeceğimiz en büyük çıktı; Genel Sekreterler arasındaki bilgisayar kullanım bilgi seviyesinin eşitlenmesine yönelik katkı sağlayacaktır. Eğitim sonrasında yararlanıcıların Office2010 programı ile neler yapılabildiğini öğrenmiş olacaklardır. Kurumsal yazışmalarda yaşanan sıkıntılar verilecek eğitim ile büyük oranda giderilecek ve ortak bir yazışma formatı oluşturulmuş olacaktır.


  • Yaygınlaştırma Çalışmaları

    Faaliyet Resimleri