KAPASİTE RAPORLARI

Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlara ait işyerlerinin kayıt, unvan, personel, sermaye, adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektronik ortamda düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir. Kapasite raporlarının sayısında artış olması ve bilgi teknoloji çağının gereklerine uygun olarak işlem yapılabilmesi amacıyla Konfederasyonumuzca “e-kapasite raporu bilgi sistemi programı” hazırlanmış ve sistemin işleyişine ilişkin detaylı bilgiler Konfederasyon web sitesinde (http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/kapasite/index.html) yer almaktadır. Kapasite raporunun düzenlenmesi - Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları odalar tarafından tanzim edilir. - Esnaf ve Sanatkar Siciline ve odaya kayıtlı esnaf veya sanatkarın talebine istinaden, üretim konusuyla ilgili mühendis tarafından düzenlenen kapasite raporu, oda yetkilisince elektronik ortama aktarılır ve Kapasite Raporu Tespit ve İnceleme Kurulunca kontrol edilerek elektronik ortamda kaydedilir. - Oda tarafından elektronik ortamda kaydedilen kapasite raporu, e-kapasite raporu bilgi sistemi üzerinden birliğe gönderilmiş olur. Kapasite raporu, birlik yetkilisi tarafından incelenir ve eksiksiz ise onaylanır. Birliğin onayından sonra birlik başkanı ve birlik genel sekreteri imzaları kapasite raporunun birlik onayı bölümünde imaj olarak yer alır. - Elektronik ortamda birlik tarafından onaylanan kapasite raporu, e-kapasite raporu bilgi sistemi üzerinden Konfederasyona gönderilmiş olur. Kapasite raporu Konfederasyon yetkilisi tarafından incelenir ve eksiksiz ise onaylanır. Konfederasyonun onayından sonra kapasite raporunun Konfederasyon onayı bölümünde ar-ge müdürü ve genel sekreter yardımcısının imaj olarak imzaları ve Konfederasyon onay numarası yer alır. - Elektronik ortamda Konfederasyon tarafından onaylanan kapasite raporu, e-kapasite raporu bilgi sistemi üzerinden kapasite raporunu düzenleyen odaya gönderilmiş olur. Oda tarafından, 4 nüsha olarak bastırılan kapasite raporunun oda onay bölümü oda mührü ile damgalanır, oda başkanı, oda genel sekreteri ve mühendis tarafından imzalanır. - 4 nüsha olarak bastırılan kapasite raporunun bir nüshası üyeye verilir. Diğer 3 nüshadan biri odada kalır, diğer ikisi ise birliğe gönderilir. Birlik tarafından bu iki nüshadan biri birlik arşivinde muhafaza edilir, diğer nüsha ise Konfederasyona gönderilir. Onay ücreti: Kapasite raporu tasdik ücreti, 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi hükümleri doğrultusunda, sermaye-kıymetler toplamı üzerinden nispi olarak belirlenir ve genelge ile oda ve birliklere duyurulur. Oda, birlik ve Konfederasyonca ayrı ayrı tahsil edilen kapasite raporu tasdik ücreti, odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısını aşamaz. Kapasite raporu tasdik ücretine ilişkin banka dekontu birlik ve Konfeder
Bu sayfa 4989 defa ziyaret edilmiştir.