YAPILANDIRMADA SÜRE 1 AY UZATILDI.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar 30.12.2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.