ESNAF ve SANATKÂRLARIMIZA DUYURU

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayımlandı. Kanuna göre;

Vergi borçları, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak. BAĞ- KUR'lu olanlardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları da durdurulacak. bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine prim desteği devam edecek. Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Yararlanmak isteyenler başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek. vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek. Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm?fbclid=IwAR2jhoFney9wjvnaR5UiisgBNoFE5