OKUL SERVİSİ İŞLETEN ESNAFIMIZA DUYURU

27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ;

Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurma zorunluluğu, Okul servis araçlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma zorunluluğu Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu, Okul servis araçlarında iç ve dış mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılmaması zorunluluğu, 03.09.2020 tarihine ertelenmiştir. İlanen duyurulur.