PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU HAKKINDA DUYURU;

İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere gönderilen talimat gereği, 01.09.2019 tarihinden sonra yapılacak trafik denetimlerinde; Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren Şoförlerin; şoförlük mesleği bakımından psiko-teknik açıdan uygunluğunu gösteren “Psiko-Teknik Değerlendirme Raporları” nın sistem üzerinden sorgulamalarının yapılması neticesinde geçerli/yeterli Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu olmadığı tespit edilenler (şoför/ işletmeci) hakkında 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26. Maddesi (I) gereğince işlem yapılması istenmiştir.

Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için; Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu bulunmayan taşımacı esnafımızın araçlarını kullanan şoförlerin 01.09.2019 tarihine kadar söz konusu raporu temin etmeleri gerekmektedir. İlgililere ilanen duyurulur.