BİRLİĞİMİZ MART AYI KURUL TOPLANTILARI YAPILDI.

Birliğimiz Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ile Şirketimiz AFES A.Ş.'nin Kurul toplantıları Birlik Başkanımız Abdülkadir Konak'ın Başkanlığında Birlik Binamızda gerçekleşti. Toplantı gündemine ilişkin ilk olarak Odalarımızdan gelen Fiyat Tarife talepleri görüşüldü. Daha sonra Birliğimiz gelir ve giderleri hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30 Ocak 2019 tarih ve 3 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları (NACE Kodları) hakkında kurul üyelerine bilgiler verildi. Düzenlemeye göre sektör sayısı 17' den 11' e; buna paralel olarak da meslek sayıları 307 'den 184' e düşürüldü. Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.